top of page

DE BEZIELING

ORGANISATIES ZIJN ZELDEN ZOMAAR BEGONNEN. HET IS ORGANISATIES MEESTAL ERGENS OM BEGONNEN.

 

Wat streven we gezamenlijk na? Wat is de grote gedachte? Die reden moet helder sturend zijn voor alles wat je doet. De ziel, de reden van het ontstaan. Het is bepaald door je visie op de markt, stuurt je organisatie op inhoud en innovatie en bepaalt welke mensen je erbij nodig hebt.

 

Meestal is het te vatten in één zin. Als je die scherp hebt worden alle vervolg keuzes makkelijker. Wanneer dit haakje er al is, gaan we daar op door. Is hij niet meer scherp op het vizier, dan stoffen we hem af en herstellen we hem in ere. Of we beginnen we helemaal opnieuw, dat kan natuurlijk altijd.

 

In elk geval gaan we op zoek naar dat ene idee dat sturend is voor alles wat we daarna doen. Het bepaalt de taal waarin we praten, de keuzes die we maken in de organisatie, zelfs de look en feel van de kantoor inrichting. 

IMG_3305.PNG

PLEASE TELL ME WHY

bottom of page